Astronomi Ve Fizik Arasındaki İlişki Nedir?

Astronomi Ve Fizik Arasındaki İlişki Nedir?

Gökcisimlerinin sonsuz uzaydaki konumlarını ve bu konumlarına bağlı olarak hareketlerinin yanı sıra fiziksel ve kimyasal yapılarını da inceleyen bilim dalı astronomidir. İnsanlar ilkçağlardan buyana daima gökyüzüne ilgi duymuşlar, Güneş ve Ay’ın hareketlerini izleyerek bunlardan değişik anlamlar çıkarmışlardır. Tipik anlayamadığını tabulaştırma davranışından dolay da bazen onları tanrılaştırmışlardır. Astronomi ile Fizik arasındaki ilişki ise Astrofizik olarak kendini göstermekte ve bu bilim dalı gökcisimlerinin fiziksel yapılarını incelemektedir.

 Astronominin Bilim Haline GelmesiAstronomi Ve Fizik Arasındaki İlişki Nedir?

Gök cisimlerinin izlenmesi ve onlardan değişik anlamlar çıkarılması sadece bir teori olarak milattan önce altıncı yüzyıla kadar sürmüş, ancak bu yüzyılsa Yunan bilim insanı Miteloslu Thales’in yapmış olduğu çalışmalar ve bir güneş tutulmasının hesaplamasını doğru olarak yapması sonucu Astronomi bir bilim dalı olma hüviyetini kazanmıştır. Thales’in açtığı bılim yolundan ilerleyen diğer bilim insanları Babil’li bilgin Boressos, matematikçi Ptyhagoras, Aristarkhus ve Eratostenes astronomi alanında önemli çalışmalara imza atarak bilimin gelişmesine büyük katkı sağlamışlardır. Bunlardan Aristarkhus Dünya’nın yuvarlak olduğuna ve Güneş’in etrafında döndüğüne ilk inanan ve ispat etmek için çalışmalar yapan ilk bilim insanıdır.

 Astrofizik Astronomi’nin Alt Bilim dalıdır

Astrofizik bilim dalı başta Dünya’mız olmak üzere gök cisimlerinin yapılarının Fiziksel ve Kimyasal olarak incelenmesi gereksiniminin ortaya çıkması sonucu bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Fizik biliminden elde edilen ispatlanmış bulguların Astronomik olarak incelenmesi sonuç olarak Fiziğin Astronomi’deki uygulamalarını oluşturmuştur. Astronomi gözlemleri sonucu Fizik’teki çekim yasasının doğrulanması, uydu, gezegen, yıldız ve değişik gökcisimlerinin hareket denklemlerinin genel çekim yasası ile ifade edilebilmesi gibi daha pek çok bilimsel sonuç Astrofizik bilim dalının çalışmaları sonucu gerçeklik kazanmıştır. Sonuç olarak Astrofizik bilim dalı Astronominin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır.