Endüstriyel Hizmetler Nelerdir?

Endüstriyel Hizmetler

Endüstri veya diğer bir deyişle sanayi, en genel tanımı ile hammaddelerin işlenerek kullanılacak ürünler haline gelmesine yarayan faaliyetlerin bütünüdür. Bu yönüyle oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan endüstri, çeşitli kollarda (tekstil, kimya, orman ürünleri, yağ vb.) etkinlik göstermektedir. Her bir sanayi kolu bakımından endüstriyel hizmetler farklılık arz etse de genel olarak endüstriyel hizmetler eğitim, danışmanlık, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ölçüm alanında Ar-Ge faaliyetleri, metrolojik cihaz tasarımı ve üretimi, deney hizmeti, referans ölçüm standartları tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar ve yeterlilik testlerinin düzenlenmesi şeklinde sayılabilir.

Endüstriyel Hizmetlerin Ürün Kalitesindeki Önemi

Endüstriyel hizmetler ürün kalitesinin artırılmasında önemli rol oynamaktadır. Gerçekten de üretimin her aşamasında hassas ve doğru ölçümlerin yapılabilmesi eğitim hizmeti ile doğrudan ilintili olduğu gibi gelişmiş alt yapı ve evrensel standartlara sahip laboratuvarlarda gerçekleştirilen deney ve ölçümler ile de doğrudan ilgilidir. Bu anlamda laboratuvarın kurulması, gerekli pazar araştırmasının yapılması, deney ve ölçümlerde kullanılacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi, kalite sisteminin oluşturulması gibi hususlarda verilecek danışmanlık hizmeti; laboratuvarlar arası karşılaştırmaların ve yeterlilik testlerinin yapılabilmesi için gerekli olan teknik yeterliliğe sahip kalibrasyon laboratuvarlarının oluşturulabilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Kimyasal ölçümlerin ulusal ve uluslararası ölçekte güvenilir olması ürün kalitesi bakımından önem arz ettiğinden dolayı bu yönde hizmet verecek laboratuvar malzemesi üretimi endüstriyel hizmetin diğer önemli bir parçasıdır.