Genel Kültürü Arttırma Yolları

Asıl olan bilgiye sahip olmak, ona hâkim olmak, öncelikli ve ihtiyaç olduğu zamanlarda kullanacağımız bilgileri beyinde depolamaktır. Hayatı ve etrafımızda olan biteni anlayabilmek, kavramları anlamlandırabilmek adına genel kültür vazgeçilmez bir gereksinimdir.

Bilgilerimizi Genişletmek

Genel bilgilerimizi, kültürümüzü genişletip arttırmak için yapabileceğimiz birkaç yöntem bulunuyor. İçinde yaşadığımız ortam, fikirlerimiz ve alışkanlıklarımızın dışında öğrenmemiz gereken bilgiler vardır. Öncelikle okuma alışkanlığı edinerek işe koyulmalıyız. Dış dünyayla ilgili birçok bilgiye ulaşmada okumak vazgeçilmezdir.

Dış Dünya

bildiklerimizin dışında, fikir ve görüşlerimizin karşısında, eğilimlerimizin, yaşam tarzımızın veya alışkanlıklarımızın tamamen ayırımında birçok değişiklikler barındırır.

İnsanlar bu değişiklikleri her ne kadar şahsi olarak benimseyemeseler de hakkında fikir edinmeleri, öğrenmeleri temel ve genel bir zaruriyettir.

Başkalaştırdıklarımız için bizim de yabancı olduğumuz aşikâr. Kendi evreninde dönüp duran kişilerin öğrenebilecekleri son derece kısıtlıdır. O evrende edinilen her bilgi sınır dışına çıkıldığında pek işe yaramayacak, kişi sadece kendini ifade etmek, kısıtlı bilgileri anlatmak ve içinde bulunduğu ortamı dar bir çerçeve içinde hapsolan görüşleri ile anlamaya çalışacaktır.

Bilgiye Ulaşmak

Bir konuda ihtisas sahibi olmak, uzmanlık derecesi ne olursa olsun insanı birikimli yapmaz.

Başka konularda da araştırarak, tartışarak ve yahut okuyarak edinilecek bilgiler birikim ve kültür seviyesini etkiler ve geliştirir.

Elde edilen bilgilerin ideolojik görüş içerisinde değerlendirilmesi, anlam olarak değişikliğe yol açacaktır. Algılananı kendi görüşüne göre açıklamaya çalışmak bilgiye ulaşmaktan ziyade onu dejenere etmektir. Bu nedenle nesnelliğe ihtiyaç vardır.

Tarih, sosyoloji ve felsefe kitapları okuyarak bilgi kültürümüzü geliştirebilmek önemli bir yol olacağı gibi; müze, tiyatro, sinema v.b. etkinliklere katılarak hem duygusal hem de zihinsel olarak bilgileri perçinleyip kalıcı bir hale getirebilmekteyiz.

İnternet Ağı

Okumaktan kasıt yalnızca basılı kaynaklardan yararlanmak demek değildir. Teknolojik ilerleme sayesinde günümüzde gelinen nokta bilgiye ulaşmada birçok kolaylıklar sağlamaktadır. İnternet ağlarından yararlanılarak dünya genelinde yayımlanan makalelere ulaşmak mümkün olmakta. Gezip görmeden de farklı kültürlerin yaşayışı hakkında fikir sahibi olabilmekte, tarihi varlıklarına, adet, anane ve göreneklerine ulaşabilmekteyiz. Globalleşen dünyada her geçen gün yenilenerek tazelenen bilgilere ulaşıla bilinmesi kadar, teknolojik imkânların bir takım olumsuzlukları da peşinde getirdiğini, makinelerin işleri kolaylaştırdığı gibi insanları tembelleştirerek araştırma yapmaktan uzaklaştırdığı da aşikâr.