Kürtaj Yasası

Bir süre önce Türkiye gündemini karıştıran önemli bir konu vardı. Türkiye bir yana bu ülkenin kadınlarının kafalarında ciddi anlamda soru işaretleri bırakan yasaklardan söz edildi. Şimdi ise önemli bir kararın altına imza atılarak birçok insanı şaşırtmış oldular.
Yasal olarak kürtaja getirilen sınır 10 hafta olarak belirlendi. Yeni getirilen değişikliğe göre de bu yasal sınır içinde gerçekleştirilecek olan kürtaj işlemi sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır. Devlet hastanesine giden hasta ekstra ödeme yapmak zorunda kalmamış olacak. Lakin özel hastanede bu işlemi yaptırmak isteyenler için 382 TL’ ye kadar ödeme söz konusu olacak.
Cinsel olarak bilgilendirmenin yeterli olmadığı ülkemizde birçok kadınımız için bu haber içinde bulundukları karanlık tünelin ucundaki ışık huzmesidir. Ülkenin uzak ya da yakın mecralarında kürtaja ekonomik gücü yetmediği için doğum yapmak zorunda kalan binlerce kadın var. Dünyaya getirdikleri bebeklerin bakımı için gereken para ise tamamen soru işareti olarak kalmakta. Sosyal devlet açısından atılmış önemli bir adım olmuştur. Kürtajın tartışılan diğer vicdani ya da ahlaki boyutları bir yana gerçekten ihtiyacı olanlara ilaç olacak bir gelişmedir.
Gerçi ülkemizde korunma yöntemlerini de ücretsiz hale getirdikleri halde bu konuda bilinçlenmeyen vatandaş ücretsiz kürtaj işlemi konusunda ne kadar sağduyulu davranır o bilinmez. Yürütülen hizmetlerin temelden başlayıp bilinçlendirmeye yönelik olması daha sonra gerçekleşebilecek bu aşamalar için daha sağlıklı sonuçlar getirir. Elbette ki vatandaşın kendini bu konuda öğrenmeye teşvik etmesi de gereklidir. Umulan odur ki insanların çaresiz kalmaması, kendi ışıklarını kendilerinin bulmasıdır.