Romanya Kültürü

Avrupa Birliği Üyesi Romanya

Balkan yarımadasının kuzeyinde, Ota Avrupa’nın ise güney doğusunda yer alan Romanya’nın, aynı zamanda doğusun da Karadeniz’e kıyısı bulunmaktadır. Kuzeybatısına baktığımızda Macaristan’ı, güneybatısında Sırbistan’ı, güney tarafında ise Bulgaristan’ı görmekteyiz.

Avrupa Birliği üyelerinden birisi olan Romanya, nüfusu bakımından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle başkenti Bükreş, 2,2 milyona varan nüfus sayısı ile Birliğin 6. büyük kenti konumundadır. Romanya Kültürü açısından baktığımızda büyük şehirlerinden biri olan Sibiu, 2007 yılında Avrupa Kültür başkenti olmuştur. Avrupa’nın en eski insan fosiline bu ülke sınırlarında rastlanmıştır. 42.000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen fosiller, Romanya’nın batısında kalan bir mağarada bulunmuştur. Bu topraklar üzerinde ilk kurulan devlet ise Daçya Krallığıdır. Traklar tarafından kurulmuştur.

  1. yüzyıl içerisinde Rumenler tarafından kurulmuş olan ilk devlet, 15. ve 16. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu himayesine girmiştir. Yüzölçümü açısından dünyanın 82. ülkesi konumunda yer alan Romanya, Avrupa genelinde ise 12. sırada yer almaktadır. Son yapılan sayımlara göre nüfus 22.276.506 kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun % 90 lık bölümü Rumenlerden, %7 lik bölümü Macarlardan, % 3 lük kesimi ise İtalyan, Lehler, Çekler, Yahudiler, Ruslar, Çerkezler, Hırvatlar, Yunanlılar, Slovaklar, Bulgarlar, Tatarlar, Sırplar, Ukraynalılar, Almanlar, Lipovanlar ve Türklerden meydana gelmektedir.

Hem Balkan hem de Avrupa kültürü arasında kalan Romanya tarihine baktığımızda Türk ve Slav kültüründen etkilendiğini görmekteyiz. Ülkeye komşu olan Sırp, Macar ve Bulgar kültürü de etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.